Главная > Библиотека > Службы и акафисты > Тропарь, кондак, величание и молитва на Сретение Господне

Службы и акафисты

Тропарь, кондак, величание и молитва на Сретение Господне

Тропарь, глас 1

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо воссия Солнце правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый во обятия Свободителя душ наших, дарующего нам воскресение.

Кондак, глас 1

Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив и ныне спасл если нас, Христе Боже: но умири во бранех жительство, и укрепи Императора, Его же возлюбил еси, едине Человеколюбче.

Величание

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и чтим Пречи́стую Ма́терь Твою́,/ Е́юже по зако́ну ны́не/ прине́слся еси́ в храм Госпо́день.

Моли́тва

Го́споди Иису́се Христе́, Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, дре́вле во проро́цех ви́денный, я́коже зерца́лом в гада́ний, в после́док же дни́й си́х пло́тию от Пресвяты́я Де́вы Мари́и нетле́нно рожде́нный и в четыредеся́тный де́нь се́й во Святи́лище во сре́тение всему́ ми́ру от Тоя́, я́ко Младе́нец руконоси́м, явле́нный и во объя́тиях пра́веднаго Симео́на во спасе́ние все́м су́щим от Ада́ма носи́мый! Ко́ль пресла́вно и пресве́тло Твое́ на руку́ Богома́тери во хра́м Госпо́день принесе́ние и от свята́го ста́рца Боже́ственное сре́тение Твое́! Дне́сь небеса́ веселя́тся и ра́дуется земля́, я́ко ви́дена бы́ша ше́ствия Твоя́, Бо́же, ше́ствия Бо́га на́шего Царя́, И́же во Святе́м. Дре́вле Моисе́й восхо́дит ви́дети сла́ву Твою́, но не возмо́же уви́дети лица́ Твоего́, зане́ яви́л еси́ ему́ то́чию за́дняя Своя́. В пресве́тлый же де́нь се́й сре́тения Твоего́ Ты́ яви́л еси́ Себе́ челове́ком во святи́лище, сия́я неизрече́нным Све́том Божества́, да вку́пе с Симео́ном ви́дят Тя́ лице́м к лицу́ и рука́ми да ося́жут Тя́, и восприе́мши во объя́тия своя́, да позна́ют Ти́ Бо́га во пло́ти прише́дша.

Сего́ ра́ди прославля́ем неизрече́нное снисхожде́ние и ве́лие человеколю́бие Твое́, я́ко прише́ствием Твои́м дарова́л еси́ ны́не небе́сную ра́дость па́дшему дре́вле ро́ду челове́чу: Ты́ бо пра́ведным судо́м Свои́м изгна́л еси́ прароди́тели на́ши из рая́ сла́дости в ми́р се́й, ны́не же поми́ловал еси́ на́с и па́ки отве́рзл на́м ра́йския оби́тели и обрати́л еси́ пла́ч на́ш на ра́дость, да па́дший Ада́м к тому́ уже́ да не стыди́тся Тебе́ за преслуша́ние и да не бу́дет скрыва́тися Лица́ Твоего́, Тобо́ю призыва́емый, я́ко Ты́ прише́л еси́ ны́не, да во́змеши на Себе́ гре́х его́, да омы́еши его́ Свое́ю кро́вию и да облече́ши его́ на́га су́ща в ри́зу спасе́ния и оде́жду весе́лия и украси́ши его́, я́ко неве́сту красото́ю.

На́м же все́м Боже́ственное Твое́ сре́тение воспомина́ющим, сподо́би с му́дрыми де́вами изы́ти на сре́тение Твое́, Небе́сному Жениху́ на́шему, с горя́щими свети́льниками ве́ры, любви́ и чистоты́, да улицезри́м оча́ми ве́ры Боже́ственное Лице́ Твое́, да восприи́мем Тя́ в душе́вныя объя́тия своя́, и да понесе́м Тя́ в се́рдце свое́м во вся́ дни́ Живота́ своего́, да бу́деши на́м в Бо́га и мы́ в лю́дие Твои́. В после́дний же и Стра́шный де́нь прише́ствия Твоего́, егда́ вси́ святи́и изы́дут на после́днее и вели́кое сре́тение Твое́ на возду́се, сподо́би и на́м усре́сти Тя́, да та́ко всегда́ с Го́сподом бу́дем. Сла́ва милосе́рдию Твоему́, Сла́ва Ца́рствию Твоему́, Сла́ва смотре́нию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче, я́ко Твое́ е́сть Ца́рство, и Си́ла, и Сла́ва со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сретенский храм